Explore The Future

Poznajmy się ...

Inn4Tech Sp. z o.o.

Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź, Polska 

Dane rejestrowe:

NIP: PL7010433520, REGON: 147336619, KRS: 0000517248

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS 
Wysokość kapitału zakładowego 10.000zł Bank Pekao SA, XI Oddział w Łodzi,
IBAN: PL78 1240 3073 1111 0010 7694 1356, SWIFT: PKOP PL PW, BIC: PKOP PL PW